LjungskileDagen

En familjefest
i Ljungskile centrum

som bjuder alla besökare på en trivsam upplevelsedag.
Vi fyller centrum med aktiviteter för hela familjen och bjuder på Underhållning, Marknad, Utställningar och motionsloppet LjungskileSlingan.

Arrangeras genom en samverkan mellan ortens näringsidkare och föreningar.

Arrangeras årligen
Lördagen före midsommar
mellan kl 10 - 15

Underhållning

Underhållning från scen på torget.

Program med musik, sång, artister, teater m.m.

Marknad

Tivoli
Familjeaktiviteter
Hantverkare
Marknadsförsäljning
 

LjungskileSlingan

Motionslopp i kustmiljö med start o mål i Ljungskile centrum
Arrangeras av

Hälle IF

Utställare

Hantverkare
Lokala företag
Centrumbutiker
Föreningar
Prova-på aktiviteter
 

 

Centrumbutikerna i Ljungskile
öppethållande mellan kl 10 - 15
LjungskileDagen startades 2003

Det har genom åren arrangerats en hel del aktiviteter där sporadiska initiativ tagits för att skapa en festaktivitet i Ljungskile. År 2003 startades LjungskileDagen som ett årligt arrangemang. Ljungskile Företagarföreings ordförande Kent Wilhelmsson tillsammans med LjungskileSlingans tävlingsledare Bo Karlsson var initiativtagare och startade det årliga arrangemanget LjungskileDagen.

Grundtanken var att utgå från motionsloppet LjungskileSlingan, som Ljungskile Frifluftklubb startade 1994, samt att bygga på med familjeaktiviteter i samarbete med föreningar, hantverkare, artister och lokala näringslivet.

Vi vill medverka till att Ljungskilebor och besökare tillsammans upplever att Ljungskile är en trivsam ort och mötesplats.

LjungskileDagen har över tid vuxit med utökad marknadsyta och fler besökare. LjungskileDagen är en riktig familjefest i centrala Ljungskile, där vi har ett besöksantal på ca 6 000 - 8 000 personer.

 

LjungskileDagens arrangörer:
 

Ljungskile Samhällsförening LFK
Ljungskile
Friluftsklubb
LSK
Ljungskile
Sportklubb
Studieförbundet Vuxenskolan