Planeringsgrupp LjungskileDagen 2024

Bo Karlsson, Ljungskile FK, sammankallande
Jan Wallberg, Ljungskile Samhällsförening
Mikael Norrby
Studieförbundet Vuxenskolan


För mer information kontakta oss
via mail :

telefon: Bo Karlsson tel: 070-513 5001

LjungskileDagens arrangörer:

Ljungskile Samhällsförening LFK
Ljungskile
Friluftsklubb
LSK
Ljungskile
Sportklubb
Studieförbundet Vuxenskolan