Planeringsgrupp LjungskileDagen 2018:

Bo Karlsson, Ljungskile FK, sammankallande
Rolf Andersson, Ljungskile SK
Erika Wettre Westdahl, Uddevalla Näringsliv - Ljungskile
Jan Wallberg, Ljungskile Samhällsförening
Kerstin Wennebro, Studieförbundet Vuxenskolan


För mer information kontakta oss
via mail :

telefon: Bo Karlsson tel: 070-513 5001

LjungskileDagens arrangörer:

Uddevalla Näringsliv LFK LSK Studieförbundet Vuxenskolan Samhällsföreningen

Uddevalla Näringsliv - Ljungskile, Ljungskile Friluftsklubb, Ljungskile SK, Studieförbundet Vuxenskolan och Ljungskile Samhällsförening.